Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-05 Stoppdatum 2001-10-05
Mängd (ton): 54,32 Kostnad totalt: 24270
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: