Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-13 Stoppdatum 2002-09-13
Mängd (ton): 53,30 Kostnad totalt: 27177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: