Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-07 Stoppdatum 2004-10-07
Mängd (ton): 54,00 Kostnad totalt: 28119
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: