Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-23 Stoppdatum 2010-11-23
Mängd (ton): 49,71 Kostnad totalt: 40615
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: