Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-10-25 Stoppdatum 1990-10-25
Mängd (ton): 76,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: