Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-06 Stoppdatum 2001-10-06
Mängd (ton): 95,46 Kostnad totalt: 42652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: