Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-14 Stoppdatum 2003-09-14
Mängd (ton): 88,00 Kostnad totalt: 45248
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: