Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-25 Stoppdatum 2007-11-25
Mängd (ton): 49,96 Kostnad totalt: 32724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: