Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERSJÖN, 386 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-04-14 Stoppdatum 2011-04-14
Mängd (ton): 39,55 Kostnad totalt: 32999
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: