Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-22 Stoppdatum 1999-11-22
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt: 4477
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: