Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-19 Stoppdatum 1998-11-19
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: