Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 1980
Startdatum: 1980-05-15 Stoppdatum 1980-08-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 43,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: