Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-26 Stoppdatum 1995-11-26
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: