Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-05 Stoppdatum 1996-09-05
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: