Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-01 Stoppdatum 2001-12-01
Mängd (ton): 5,68 Kostnad totalt: 4028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: