Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-14 Stoppdatum 2004-11-14
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 3935
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: