Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 405 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-22 Stoppdatum 2010-10-22
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt: 10155
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: