Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-01 Stoppdatum 1993-10-01
Mängd (ton): 26,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: