Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-24 Stoppdatum 1999-11-24
Mängd (ton): 19,65 Kostnad totalt: 13745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: