Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-24 Stoppdatum 2006-09-24
Mängd (ton): 7,68 Kostnad totalt: 7450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: