Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-18 Stoppdatum 1997-11-18
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: