Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-22 Stoppdatum 1999-11-22
Mängd (ton): 7,76 Kostnad totalt: 5428
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: