Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-24 Stoppdatum 2000-11-24
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5526
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: