Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-17 Stoppdatum 1999-08-17
Mängd (ton): 5,50 Kostnad totalt: 3708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: