Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-23 Stoppdatum 2001-08-23
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: