Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-24 Stoppdatum 2003-09-24
Mängd (ton): 5,26 Kostnad totalt: 5218
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: