Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR012, 441 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-06 Stoppdatum 2003-08-06
Mängd (ton): 3,43 Kostnad totalt: 5124
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: