Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-23 Stoppdatum 2007-09-23
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3618
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: