Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-03 Stoppdatum 2009-08-03
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2815
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: