Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-05 Stoppdatum 2003-09-05
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: