Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄLLSJÖN, 455 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-04-14 Stoppdatum 2011-04-14
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7556
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: