Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Rörevattnet, 484 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-31 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 345
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: