Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-20 Stoppdatum 2002-09-20
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1592
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: