Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-16
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 3807
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: