Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-28 Stoppdatum 2006-11-28
Mängd (ton): 8,87 Kostnad totalt: 10067
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: