Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-07 Stoppdatum 2003-12-07
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 8767
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: