Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-21 Stoppdatum 1997-08-21
Mängd (ton): 24,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: