Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-15 Stoppdatum 2009-09-15
Mängd (ton): 31,06 Kostnad totalt: 41283
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: