Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-10 Stoppdatum 2000-08-10
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 11300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: