Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-14 Stoppdatum 2001-09-14
Mängd (ton): 25,01 Kostnad totalt: 12480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: