Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-02 Stoppdatum 2003-09-02
Mängd (ton): 24,85 Kostnad totalt: 13743
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: