Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-06-15 Stoppdatum 1987-06-15
Mängd (ton): 250,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: