Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-11 Stoppdatum 2000-08-11
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 13555
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: