Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-15 Stoppdatum 2002-08-15
Mängd (ton): 30,25 Kostnad totalt: 15286
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: