Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-20 Stoppdatum 2004-09-20
Mängd (ton): 29,98 Kostnad totalt: 15470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: