Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-15 Stoppdatum 2007-10-15
Mängd (ton): 14,87 Kostnad totalt: 9542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: