Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-04 Stoppdatum 1999-08-04
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 20396
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: