Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-21 Stoppdatum 2006-09-21
Mängd (ton): 50,02 Kostnad totalt: 29762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: