Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-08 Stoppdatum 2007-10-08
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 28800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: