Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-12-15 Stoppdatum 1990-12-15
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: